Domů


Kontrola a sledování cateringové společnosti je důležitý krok k tomu, aby byly splněny všechny náležitosti obsažené v dodavatelské nabídce.
Díky přítomnosti FOOD AUDIT během celého procesu přípravy, transportu a servisu jídel a nápojů máte úplný přehled o tom, jak a na co byly využity Vaše peníze. Budete překvapeni, a často velmi nemile, co vše uniká Vašemu pohledu a proto je dobré zkusit, co vše Vám FOOD AUDIT uhlídá. Budete překvapeni, a často velmi nemile, co vše uniká Vašemu pohledu a proto je dobré zkusit, co vše Vám FOOD uhlfdá.

Cateríngový audit je činnost pracovnfků naší společnosti, kteří sledují dodavatele (catering, hotel restauraci) na základě nabídky a kontrolují, jestli vše odpovídá gastronomickým standardům a hygienickým podmínkám.
FOOD AUDIT jsou nestranní ochránci Vašich financí, komfortu Vašich hostů a Vašeho dobrého jména hostitele.

Ve spolupráci s cateringovou společností (na základě zkušeností můžeme doporučit vhodný catering) ale komunikaci s cateringovou společností realizuje klient.

Cateringový audit se skládá z těchto činností:

Návštěva provozovny a kuchyně před akcí dle dohody a velikosti akce minimálně 24 hod před akcí Kontrola provozovny a dodržování HACCP Kontrola při navážení jídel a nápojů na místo konání akce Kontrola skladovaní a manipulace s jídlem Fyzické přepočítání dohodnutých položek odsouhlasených dle nabídky - jídlo, nádpoje, inventář, personál
Dozor nad personálem - profesionalita, vstřícnost plnění úkolů
Kontrola uchování potravin a nápojů během akce Kontrola počitatelných zůstatků po akci

Oblastí, v nichž Vám může FOOD AUDIT pomoci:

-benchmarking
- analýza nákupu
- analýza rozpočtu
- finanční audit
- analýza slevChystáte firemní akci a potřebujete si vybrat vhodnou společnost na poskytování gastronomických služeb, zajištění vhodných prostor, techniky, květinových dekorací a dalších elementů úspěšného společenského setkání?

Pomůžeme Vám sestavit kritéria výběrových řízen í tak, aby nebylo nic opomenuto a Vaše společnost získala kompletní nabídky šité přímo na míru dané akci. Díky dlouholeté praxi dokážeme efektivně posoudit nutné náklady na akce a navrhnout efektivní a trendy položky, které zvýší prestiž akce.

Po sestavení výběrového řizení připravíme list společností, které by měly být pro dané výběrové řízení osloveny.

JAK PROBÍHÁ KONTROLA:
- seznámení se s představami klienta a cínem akce
-sestavení zadávací dokumentace pro výběrové řízení
- pre-kvalifikace, vybrání vhodných společností pro účast na výběrovém řízení
-zhodnocení nabídek
- návštěva zařízení vybraného poskytovatele služeb a referenčních lokalit
-kontrola plněn í dodavatelských smluv přímo na akci
-písemné zhodnocení akceNaše služby Vám přináší efektivní úsporu hned na několika úrovních:

FINANCE
Optimalizujeme Vaše výdaje v oblasti gastronomie tak, aby měly pro Vaši společnost maximální užitnost. FOOD AUDIT ohlídá, že dodané služby budou účtovány v přiměřených cenách a nebudou Vám účtovány služby, které nebyly dodány popř. nebyly dodány v domluvené kvalitě či kvantitě.

ČAS
Díky zkušenostem a znalosti trhu dokážeme posoudit, které společnosti jsou pro Vás vhodnými dodavateli. Připravíme pro Vás zadání výběrových řízení, pro co nejkomplexnější nabídku, díky níž se vyhnete zdlouhavému dolaďování detailů a nedorozuměním.

PERSONÁL
Nemusíte mít dalšího zaměstnance na přípravu, vyhodnocování a organizaci Vašich firemních večírků. Připravíme Vám podklady a analýzu vhodných dodavatelů, s vybraným z nich domluvíme všechny detaíly, během akce budeme vše kontrolovat a po akci Vám připravíme vyhodnocení a případný návrh budoucích zlepšení.V bal íčku našich služeb bychom Vám také chtěli nabídnout službu MYSTERY SHOPPER, tedy virtuálního klienta . Ten může v anonymitě lépe posoudit úroveň služeb, dodržování standardů stejně tak jako připravenost a ochotu řadových i řídících pracovníků řešit problematické a konfliktní situace. Poskytuje detailní informace o reálném stavu kval ity obsluhy zákazníků, a to prostřednictvím hodnocení prodejního místa, sledování komunikačních a prodejních schopností prodejců, testování jejich odborné úrovně, hodnocení nastavených procesů souvisejících s čekací dobou, termíny dodání nebo následné interakce zákazníka s prodejním místem.

Máte takto jedinečnou šanci zjistit skutečnou úroveň poskytovaných služeb, jak externích dodavatelů, tak i služeb poskytovaných in-house

Na základě informací získaných z mystery shoppingu identifikujeme slabá místa v prodejní síti a navrhneme konkrétní oblasti pro zlepšení.

Event audit se vztahuje k jedné dané akci a stejně jako u komplexního auditu jsou posuzována tato kritéria:
- finance
- pracovníci
- servis
- výroba
- expedice při externích akcích
- všeobecné pracovní podmínky, bezpečnost práce

Po šetření FOOD AUDITU Vám bude připravena souhrnná zpráva o stavu společnosti nebo v případě event auditu o průběhu akce s návrhem řešení zjištěných nedostatků .
Ať již objednáváte stravovací služby od externích dodavatelů, nebo je zaj išťujete in-house, je nutné, abyste tyto služby sledovali a kontrolovali. Nutné je sledovat úroveň služeb, plnění norem a dodržování nákladů.
FOOD AUDIT umí vyhledat problémy, navrhnout jej ich řešení a v první řadě jim předcházet. Komplexní audit se prování 4x ročně, během těchto šetření se posuzují klíčové aspekty, jak zaměstnanci dodržují stanovené normy a případ né zdokonalení daných norem.

Každou společenskou akci je nutné posuzovat individuálně, každopádně je možně zobecnit alespoň tato níže uvedená kritéria, podle kterých lze společnost dodávající stravování posuzovat:
-zdraví, bezpečnost a hygiena
- mystery shop
-trénink personálu (další vzdělávání zaměstnanců)
- hospodaření společnosti
- úroveň plánování menu
- propagace společnosti na veřejnosti
- průzkum trhu a ankety
- audit kvality a certifikáty
- prodejní st rategie a politika společnosti
- vstřícnost, pohostinnost

Pokud chcete diskutovat n ěkterou z výše uvedených položek, pak nás prosím kontaktujte.

Fakturační údaje

Jiří Žíla

SNP 1180
Otrokovice- Kvítkovice
765 02

IČO: 62864271

Telefon: +421 902 317 389
Email: jiri.zila@post.cz

Životopisy

Milada Janáková

Telefon: 00420 606 069 240
Email:
Milada Janáková Stáhnout

Jiří Žíla

Telefon: 00421 902 317 389
Ema i 1: ji ri.zi la@post.cz

Jiří Žíla StáhnoutCateringový audit zahrnuje:

-návšteva kuchyně 24hodín před akcí
-kontrola pořádku na pracovišti a dodržování hygienických norem
-kontrola počtu nápojú a jídla při dovozu na místo
-kontrola skladovaní a přípravy j ídla na akci
-fyzické přepočítaní jednotlivých položek dle nabídky a odsouhlasení od dodavatele
-kontrola ostatních položek nabídky
-dozor nad personálem
-zaverečný report z akce /fofo a mail/
Analýza nabídky od dodavatel a
Každé další kolo připomínek po úprave
Cateringový audit každých 10 000 EUR z cateringové nabídky 12 hod akce
V základnej ceně jsou dva auditoři, každý ďalší auditor
Samostatný barový audit 1 auditor/ 1 bar
Příprava tendru pro dodavatele gastronomických slžeb
Příprava, koordinace a realizace gastronomické akce od začátku do konce

*Cena dle dohody

Michelinský Kuchář

Vaříme s Pavlem Pospíšilem

2015


HR manažment bez kravát

Ako efektívne riadiť externé tímy

12.06.2014 - Hotel LINDNER, Bratislava

Prezentace ke stáhnutí TU


All4Event

Audit a controling je nutný i v gastronomii

14.09.2012 - ALL4event

Rozhovor pro internetový portál ALL4event
Link: All4Event


IT Gala Btratislava

Food Audit partner konference IT Gala Btratislava

2010 - 2014

2010 - oslava narozenin pan Sirota - Sheraton - 150 osob
- trofej Ligy Mistrů v Bratislavě – hotel Sheraton - 500 osob
2011 - Ples personalistů - Hotel Gate One, Bratislava - 150 osob
- výběrové řízení pro MŽP Praha na provozovatele velkokapacitní kuchyně pro 600 osob
- IT Gala - Hotel Hilton, Bratislava - 600 osob
- TV JOJ - VIP party - Art Hotel Kaštiel, Studené u Bratislavy - 200 osob
- Konference firmy Soitron - Hotel Kempinsky, Bratislava - 150 osob
- oslava narozenin pan Gál - Hotel Hilton, Bratislava - 500 osob
- Swiss RE - Hotel Charton, Bratislava - 150 osob
2012 - Tempest - Hotel Hilton, Bratislava - 600 osob
- Ples BKIS - divadlo DPOH, Bratislava - 600 osob
- Škoda Auto - Výstavisko Incheba, Bratislava - 200 osob
- OC Karolina, Ostrava – otevření - 2500 osob
- Guns N Roses - VIP Zona, Piešťany Letisko - 1000 osob
- Adidas - Trnava - 5 dní / Elesko Modrá, Holiday Inn, Trnava / 200 osob
- Jadrová Energetika - Ranč Galanta - 500 osob
- Letní Hry komunikace – Tatralandia, Liptovský Mikuláš - 400 osob
- Trend - vyhlašování Top Trend - Nové SND, Bratislava - 500 osob
- OVB Slovensko – Tatralandia, Liptovský Mikuláš - 500 osob
- Siemens VIP – Reduta, Bratislava - 600 osob
- Ernst & Young - firemní párty - Rivers Club, Bratislava - 200 osob
- Big Media party – Club Loft, Bratislava – 250 osob
- Sony - vánoční večírek - Výstaviště, Nitra - 1000 osob
- JOJ - vánoční večirek - Crown Plaza, Bratislava - 400 osob
- Tennis Classic – NTC, Bratislava - 800 osob
- příprava, otevření a vedení kavárny Café Miláno, Bratislava – 150 osob
2013 - Svatba – Reduta, Bratislava – 300 osob
- Ples v Opeře, Brno – 500 osob
- Ples SPP – výstaviště Incheba, Bratislava – 1100 osob
- Ernst & Young – Podnikatel roku – hotel Hilton, Bratislava – 250 osob
- Zimní Hry Komunikacie – Grand Hotel - Jasná – 400 osob
- Tempest – VIP – Hotel Hilton, Braislava – 500 osob
- BKIS Ples – Reduta, Bratislava – 500 osob
- Soitron – VIP akce – Nové SND, Bratislava – 600 osob
- soukromá oslava narozenin – Rivers Club, Bratislava – 200 osob
- OVB Brno – Výstaviště, Brno – 2 dny – 1000 osob
- Falck – dětský den - Chateau Amade , Čunovo – 200 osob
- ZSE – firemní párty – Sport park, Malinovo – 400 osob
- OVB SK – OVB festival, Podskalie – 1500 osob
- soukromá oslava narozenin – Au cafe, Bratislava – 200 osob
- soukromá oslava narozenin – zámek Koloděje, Praha – 200 osob
- VSE – Kulturný dom, Prešov – 200 osob
- příprava, otevření a vedení Beach club Košice – 500 osob
- AVON Cosmetics – Hotel Holiday Inn, Žilina – 300 osob
- Letní Hry komunikáce – Tatralandia, Liptovský Mikuláš - 400 osob
- Johnsons Controls – Hotel Kaskády, Bánská Bystrica – 100 osob
- Adidas - 6 dní, Plzeň - 250 osob
- CSOB – Reduta, Bratislava - 600 osob
- Big Media - Plaza Club, Bratislava - 250 osob
- IT Gala - Hotel Hilton, Bratislava - 600 osob
- OVB – Evropské setkání – Zimní stadion, Bratislava – 4000 osob
- Zlatá minca – hotel Sheraton, Bratislava – 250 osob
- Tennis Classic – NTC, Bratislava – 650 osob
- Siemens – Reduta, Bratislava – 600 osob
- ples Agel – Brandovské Ateliery, Praha – 800 osob
- Tempest zaměstnanecká párty – Rivers Club, Bratislava – 200 osob
- Sportovec roku na Slovensku – Nové SND, Bratislava – 700 osob
- příprava, otevření a vedení penzionu Adika/ Agrofert, Mýto pod Dumbierom
2014 - ČSOB zaměstnanecká párty - Incheba Bratislava - 1500 osob
- Soitron firemní párty - Nové SND Bratislava - 700 osob
- Tempest - firemní párty - Hilton Bratislava - 450 osob
- Ernst a Young Podnikatel roku - Hilton Bratislava - 200 osob
- OVB - firemní školení - Incheba Bratislava - 800 osob
- Ples BKIS - Reduta Bratislava - 600 osob
- Adidas - NH Hotel, restaurace Archa - Olomouc- 200 osob - 7 dní
- ZSE - Areal Čunovo - 1000 osob
- ČSOB - setkání Top představenstava Evropa - Zochova Chata, Elesko wine park - 50 osob
- Čapí Hnízdo - Benešov - soukromá svatba 180 osob
- Golf Turnaj ČSOB - Senica - 200 osob
- Slovnaft - firemní školení - Hotel Partizán Tatry - 200 osob - 2 dny
- Karel Gott - oslava narozenin - Čapí hnízdo - Benešov - 200 osob 2 dny
- ESET - firemni párty - Bükdorf - Madarsko - 450 osob - 3 dny
- NINA production - svatba poradenství - 80 osob
- ISE- firemní párty - Vsetín - 450 osob
- UniCredit banka - Trofej Ligy Mistru - Sheraton Bratislava - 200 osob
- IT Gala - Hilton Bratsilava - 600 osob
- VSE - firemní večer - Košice - Stará radnice - 250 osob
- OVB - firemní školení - Incheba Bratislava - 800 osob
- AGEL - výstava - NH Hotel Olomouc - 600 osob
- Tennis Classic - NTC Bratislava - 800 osob
- IBM - firemní párty - Hotel Rezidence Donovaly - 200 osob
- Konference ITAPA - Hotel Sheraton a Crown Plaza Bratislava - 200 osob
- Modrá Pyramida - Hany Bany Praha - 400 osob
- Adidas - agentura A3Boot - NH Hotel, restaurace Archa - Olomouc- 200 osob - 7 dní
- ČSOB - firemní večer - Reduta Bratislava - 600 osob
- Siemens - firemní večer - Nové SND Bratislava - 700 osob
- ČSOB - firemní večer - Dum Umenia Košice - 400 osob
- UniCredit banka - zaměstnanecká párty - Sasazu Praha - 2000 osob
- TV JOJ - zaměstnanecká párty - Crown Plaza Bratislava - 600 osob
- ESET - zaměstnanecká párty - Refinery Gallery - 400 osob
- Tempest - firemní párty - Rivers Club - Bratislava - 250 osob
- Sportovec roku - Nové SND Bratislava - 700 osob

- příprava, otevření a vedení kavárny Tri - čtyri, Bratislava – 3 prevádzky
- příprava, otevření a vedení penzionu Adika/ Agrofert, Mýto pod Dumbierom
- příprava, otevření penzionu Pri Mlyně Lozorno
2015 - Agel - Barrandovské ateliéry - slavnostní ples - 800 osob
- Soitron - firemní vecer- Nové SND 700 osob
- Ministerstvo zahraničních veci - paullynyho palác - servírování večeře – 300 osob
- Soitron - zaměstnaneckých party - Refinery gallery - 350 osob
- Slovnaft - firemní školení - hotel Permon - 250 osob
- Tempest - VIP event - hotel Hilton - 450 osob
- Partners - firemní školení - Wannieck gallery - 1000 osob
- Metlife - Event arena - hotel Pyramida Praha -350 osob
- Ernst & Young - Podnikatel roku na SK - hotel Kempinski - 200 osob
- IBM - Partnerský event - Stará tržnica - 200 osob
- OVB - firemní dny - Bratislava Incheba
- Pivovary Topvar - Tatralandie - firemní setkání 300 osob
- Eset - Firemní hry - Aqua park Besenova - 400 osob
- Tempest dětský den - vodní kanál Čunovo -400 osob
- Ministerstvo financí ČR - výjezdní zasedání, Dukovany - 100 osob
- Iveco - 110. Výročí firmy - Vysoké mýto - 300 osob
- 1. SPP firemní výročí - Stará tržnica, Bratislava - 1100 osob
- UniCredit banka - firemni hry - hotel Černigov - 350 osob
- HB reavis - dětský den - RCSV - 300 osob
- OVB firemní večer - Sport areál, Šamorín – 1000 osob
- Svatba- Hotel Kempinski, Bratislava - 150 osob
- Spolana Neratovice – firemní party – 500 osob
- Svatba - Hotel Králova studna, Velká Fatra – 100 osob
- DPD firemní party - Maleville Resort, Liberec – 250 osob
- Event Arena - Galerie Mánes, Praha – 200 osob
- SANOFI firemní akce - Hvězdárna Brno - 50 osob
- VSE VIP večer – Spišská Nová Ves – 250 osob
- AGEL konference – NH Hotel, Olomouc - 500 osobv
- OVB firemní event – Incheba, Bratislava – 1000 osob
- IBM – VIP Konference – Hotel Chopok, Vysoké Tatry – 200 osob
- ITAPA Konference – Crown Plaza a Hotel Hilton, Bratislava – 300 osob
- Unicredit VIP event – Brand agency, Červený Kámen – 600 osob
- Tempest konference – Hotel Sheraton, Bratislava – 200 osob
- Slovnaft firemní konference – Hotel Bellevue, Vysoké Tatry – 300 osob
- Adidas konference – NH Hotel, Olomouc – 250 osob
- ČSOB VIP event. – Dům Hudby, Košice - 450 osob
- Tennis Classic – NTC, Bratislava - 800 osob
- IBM – Vánoční párty – Slovenský rozhlas, Bratislava - 350 osob
- Unicredit Sasazu – Praha – Zaměstnanecká párty – 1500 osob
- Tempest – X mas party – Rivers Club, Bratislava - 200 osob
- O2 - Hoten Bonbon, Bratislava – 450 osob
- ČSOB – VIP Event, Bratislava - Nové SND - 800 osob
- ESET – X mas zaměstnanecká párty – Hotel Sheraton, Bratislava – 450 osob
- Křest knihy p.Sulíka s Michelinským kuchařem p. Pospíšilem
- Sportovec roku na Slovensku – Nové SND – 800 osob
2016 - Agel - Barrandovské ateliéry - slavnostní ples - 800 osob
- ČSOB - Incheba - novoroční party - 1500 osob
- Ministerstvo zahraničních veci - Paullynyho palác - servírování večeře – 300 osob
- Iveco - výroční ples - Hradec Králové - 600 osob
- Penny market - firemní konference - Liberec hotel Babylon - 450 osob
- Tempest - VIP event - hotel Hilton - 450 osob
- Mercedes Slovakia - představení Třídy E - Arthotel Kastiel - 1000 osob
- Ernst & Young - Podnikatel roku na SK - hotel Kempinski - 200 osob
- OVB - firemní dny - Bratislava Incheba
- Pivovary Topvar - Lázně Piestany- firemní setkání 300 osob
- Eset - Firemní hry - X Bionic Park - 500 osob
- Tempest dětský den - vodní kanál Čunovo -400 osob
- Falck - Arthotel Kastiel - 250 osob
- ČSOB - golfový turnaj - Penaty Club - 150 osob
- Mercedes Slovakia - otevření AMG centra 350 osob
- S Leasing - společenský večer Nitra - 350 osob
- HB reavis - dětský den - RCSV - 300 osob
- Union pojišťovna - vodní kanál Cunovo – 450 osob
- TV Markíza WakeLake - Bratislava - 300 osob
- 02 Slovakia- Banská Bystrica – firemní party – 500 osob
- Penny – Firemní akce - Forum Karlín Praha - 450 osob
- DPD firemní party - Skalský dvůr - Vysocina – 250 osob
- Markíza – 20 výročí založení - Incheba + 900 osob
- Event Aréna - Galerie Mánes - White And Case
- AGEL konference – NH Hotel, Olomouc - 500 osob
- OVB firemní event – Incheba, Bratislava – 1000 osob
- IT Gala - Stará Tržnice - 600 osob
- ITAPA Konference – Crown Plaza a Hotel Hilton, Bratislava - 300 osob
- HB Reavis – Twin city - Leopard Production - 800 osob
- Tempest konference – Hotel Sheraton, Bratislava – 200 osob
- Adidas konference – NH Hotel, Olomouc – 250 osob
- ČSOB VIP event. – Dům Hudby, Košice - 450 osob
- Tennis Classic – NTC, Bratislava - 800 osob
- Unicredit Sasazu – Praha – Zaměstnanecká párty – 1500 osob
- Tempest – X mas party – Rivers Club, Bratislava - 200 osob
- O2 - Hotel Bonbon, Bratislava – 450 osob
- ČSOB – VIP Event, Bratislava - Nové SND - 800 osob
- ESET – X mas zaměstnanecká párty – Incheba - 700 osob
- Union pojistovna – zaměstnanecká párty – Charlton hotel – 450 osob
- T com – X mas zaměstnanecká párty – Refinery gallery – 2000 osob
2017 - Agel - Barrandovské ateliéry - slavnostní ples - 800 osob
- ČSOB - Incheba - novoroční party - 1500 osob
- Raiffeisen banka – Clarion Praha - zaměstnanecká party - 2000 osob
- Tempest - VIP event – Stará tržnice - 450 osob
- Komerční banka – firemní setkání – Clarion Praha – 1000 osob
- ZSE – VIP Event – Stará tržnice – 300 osob
- Premiéra filmu Masaryk – 200 osob – Sheraton Bratislava
- Penny market - firemní konference – Brno BVV - 450 osob
- Mercedes Slovakia - představení Třídy E - Arthotel Kaštiel - 1000 osob
- Ernst & Young - Podnikatel roku na SK - hotel Kempinski - 200 osob
- OVB - firemní dny - Bratislava Incheba
- Eset – Dětský den - Malinovo - 500 osob
- Tempest dětský den - vodní kanál Čunovo -400 osob
- Mercedes – AMG den – Bratislava - 250 osob
- Pfeiffer - golfový turnaj - Welten Šamorín - 50 osob
- Firemní konference O2 – Refiery Gallery - 1000 osob
- Slovenská sporitelňa VIP - společenský večer - Stará tržnica - 350 osob
- HB Reavis - Dětský den - RCSV - 300 osob
- Slovnaft – Sportovní den – X Bionic – Šamorín - 3000 osob
- Slovenská sporitelňa - Dětský den 3000 osob
- 02 Slovakia- Banská Bystrica – firemní party – 500 osob
- ESET – firemní víkend 3 dny - X Bionic - Šamorín – 650 osob
- Čapí hnízdo – Soukromá svatba - 3 dny
- Porsche – servírovaná večeře – Forum Karlín – 250 osob
- Pixel Federation – výročí firmy - Vodní kanál Čuňovo – 300 osob
- DPD – setkání dodavatelů – Plzeň – Mešťanský pivovar – 400 osob
- ČSOB - otevření nové centraly – Bratislava - 180 osob
- 1 SSP – firemní setkání – Refinery Galery – 1000 osob
- DPD – firemní víkend – Hotel Jezerka – 300 osob
- Ernst a Young - otevření nových kanceláří – 120 osob
- Mercedes Shes – večeře – Sasazu Club Bratislava - 60 osob
- Nafta Gbely - klientský večer - Hradná restaurace – 450 osob
- HB Reavis – Představení nového projektu – Hradní jízdárna – 400 osob
- White & Case – výročí firmy – Reduta Bratislava – 200 osob
- AGEL konference – NH Hotel, Olomouc - 500 osob
- OVB firemní event – Incheba, Bratislava – 1000 osob
- IT Gala - Stará Tržnice - 600 osob
- ITAPA Konference – Crown Plaza a Hotel Hilton, Bratislava - 300 osob
- TV Markíza – VIP večer – Refinery Galery - 300 osob
- ESET – Mikulášská party – Agrofert Petržalka - 800 osob
- Adidas konference – Hotel Partizan – Nízké Tatry – 150 osob
- ČSOB VIP event – Dům Hudby, Košice - 450 osob
- Tennis Classic – NTC, Bratislava - 800 osob
- Raifensen banka – Palác Žofín – Zaměstnanecká párty – 1500 osob
- Tempest – X mas party – Rivers Club, Bratislava - 200 osob
- O2 - Design factory, Bratislava – 450 osob
- ČSOB – VIP Event, Bratislava - Nové SND - 800 osob
- ESET – X mas zaměstnanecká párty – Incheba - 700 osob
- Union pojistovna – zaměstnanecká párty – Centrál Pivnice – 450 osob
- T com – X mas zaměstnanecká párty – Refinery gallery – 2000 osob
- Swan – zaměstnanecká party – Atelier Babylon - 300 osob
- JCI – zamětsnanecká party – Incheba - 800 osob
- Pojišťovna Dovera - vánoční party - Refinery Galery - 400 osob
Reference: u všech výše uvedených akcí můžu poskytnout kontakt pro ověření našich schopností a zkušeností.